Er det bygd ut fiber i området der du bur kan du kontakte NextGenTel via deira heimeside eller kontakte kundeservice på tlf 07979.

I områder der Sykkylven Energi har planlagt utbygging, vil du verte kontakta av selgarar frå NextGenTel, eller du kan sjølv kontakte kundeservice hos NextGenTel.

Dersom området du bur i, ikkje er utbygd kan du melde di interesse på NextGenTel si heimeside.